A Rehab Zrt. minőségirányítási politikája

 

A Rehab Zrt. tevékenysége során kiemelt értékként kezeli a minőséget, ezért mindent megtesz annak érdekében, hogy az általa végzett tevékenység folyamatosan feleljen meg az állandóan változó, minőséggel kapcsolatos igényeknek és elvárásoknak akképpen, hogy minőséget folyamatosan javítja, miközben teljes körűen figyelembe veszi a NEAK és MDR előírásokat, a környezeti terhelés nagyságát a tőle elvárható legkisebb mértékűre csökkenti, a munkahelyi egészségvédelmet és biztonságot mindig szem előtt tartja.


Annak érdekében, hogy e célok megvalósítása még tudatosabban történjen, a A Rehab Zrt. integrált irányítási rendszert működtet, amit a TÜV Rheinland Cert GmbH  tanísított az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány szerint.


A rendszer kialakításával és folyamatos fejlesztésével kívánja elérni azt, hogy az összes olyan tevékenység, mely termékeink és szolgáltatásaink minőségére hatással van, ellenőrzött folyamat legyen és ezek a folyamatok és eredményeik, megfeleljenek a hatályos jogszabályi, szakmai, szabványi, valamint hatósági előírásoknak, az alkalmazható vevői követelményeknek.


A Rehab Zrt. tevékenységét teljes körűen dokumentálja, melynek következtében folyamatosan objektív adatok állnak rendelkezésünkre, melyek lehetővé teszik a minőségi teljesítésnek való megfelelés mértékének megállapítását, teljesítményének folyamatos javítását.


A Rehab Zrt. figyelmet fordít a folyamatos oktatásra és a hatékony belső és külső kommunikációra, a környezet hatásaira rugalmasan reagáló szervezetre, mivel ezeket a minőségi és erőforrás takarékos munkavégzés alapfeltételeinek tartja.


A termékeinket felhasználók elégedettségének biztosítására Rehab Zrt. az általa követett elvek és gyakorlatok alapján követelményrendszert dolgozott ki az ügyfelekkel közvetlen kapcsolatban álló javító partnervállalkozások és minden olyan külső harmadik személy részére, akik e tevékenységében közreműködnek.

 

 

Szentendre, 2020. szeptember 23.

Fehér Illés

Igazgatósági tag