A Rehab Zrt. minőségirányítási politikája

 

A Rehab Zrt. tevékenysége során kiemelt értékként kezeli a minőséget, ezért mindent megtesz annak érdekében, hogy az általa végzett tevékenység folyamatosan feleljen meg az állandóan változó, minőséggel kapcsolatos igényeknek és elvárásoknak akképpen, hogy minőséget folyamatosan javítja, a környezeti terhelés nagyságát a tőle elvárható legkisebb mértékűre csökkenti, a munkahelyi egészségvédelmet és biztonságot mindig szem előtt tartja.

Annak érdekében, hogy e célok megvalósítása még tudatosabban történjen, a Rehab Zrt. az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerinti minőség irányítási rendszert működtet.

A rendszer kialakításával és folyamatos fejlesztésével kívánja elérni azt, hogy az összes olyan tevékenység, mely minőségi hatással jár, ellenőrzött folyamat legyen és ezek a folyamatok, megfeleljenek a hatályos jogszabályi, szakmai, szabványi, valamint külső és belső, hatósági előírásoknak.

A Rehab Zrt. tevékenységét teljes körűen dokumentálja, melynek következtében folyamatosan objektív adatok állnak rendelkezésünkre, melyek lehetővé teszik a minőségi teljesítésnek való megfelelés mértékének megállapítását, teljesítményének folyamatos javítását.

A Rehab Zrt. figyelmet fordít a folyamatos oktatásra és a hatékony belső és külső kommunikációra, mivel ezeket a precíz és erőforrás takarékos munkavégzés alapfeltételeinek tartja.

A Rehab Zrt. az általa követett elvek és gyakorlatok alapján követelményrendszert dolgozott ki az ügyfelekkel közvetlen kapcsolatban álló javító partnervállalkozások és minden olyan külső harmadik személy részére, akik e tevékenységében közreműködnek.

 

 

Szentendre, 2017. szeptember 01.

Fehér Illés

Igazgatósági tag